: ̣ COMMENT ̉ ́ ̂́ ́ ̉ , ̣̂ ̀ ̣

: ̣ COMMENT ̉ ́ ̂́ ́ ̉ , ̣̂ ̀ ̣. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/%cc%a3-comment-%cc%89-%cc%82-%cc%89-%cc%a3%cc%82-%cc%a3.html

Nhận xét