"Form đồ ôm và tôn dáng, hợp với người Châu Á mình nên khi mặc ít khi bị hở cúp. V

"Form đồ ôm và tôn dáng, hợp với người Châu Á mình nên khi mặc ít khi bị hở cúp. V. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/form-do-om-va-ton-dang-hop-voi-nguoi-chau-a-minh-nen-khi-mac-it-khi-bi-ho-cup-v.html

Nhận xét