Đường về nhà là vào tim ta Dẫu nắng mưa gần xa Thất bát, vang danh Nhà vẫn luôn chờ

Đường về nhà là vào tim ta Dẫu nắng mưa gần xa Thất bát, vang danh Nhà vẫn luôn chờ. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/duong-ve-nha-la-vao-tim-ta-dau-nang-mua-gan-xa-that-bat-vang-danh-nha-van-luon-cho.html

Nhận xét