2020 rồi vẫn có trò giả danh Shopee lừa mua nước hoa 1.900k với giá 165k, ai tham rẻ phải cảnh giác

2020 rồi vẫn có trò giả danh Shopee lừa mua nước hoa 1.900k với giá 165k, ai tham rẻ phải cảnh giác. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/2020-roi-van-co-tro-gia-danh-shopee-lua-mua-nuoc-hoa-1-900k-voi-gia-165k-ai-tham-re-phai-canh-giac.html

Nhận xét