Đ ̂̃ ̣ : ̣̆

Đ ̂̃ ̣ : ̣̆. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/d-%cc%82%cc%83-%cc%a3-%cc%a3%cc%86.html

Nhận xét