Chỉ cần bớt khó ở 1 tí là năm nay ad chốt đơn được người yêu rồi đó. T.a.g ngay đứa bạn

Chỉ cần bớt khó ở 1 tí là năm nay ad chốt đơn được người yêu rồi đó. T.a.g ngay đứa bạn. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/chi-can-bot-kho-o-1-ti-la-nam-nay-ad-chot-don-duoc-nguoi-yeu-roi-do-t-a-g-ngay-dua-ban.html

Nhận xét