Chỉ còn hơn 1 tháng là Tết lại đến thật gần. Có biết bao nhiêu dự định nhưng lại nặng lò

Chỉ còn hơn 1 tháng là Tết lại đến thật gần. Có biết bao nhiêu dự định nhưng lại nặng lò. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/chi-con-hon-1-thang-la-tet-lai-den-that-gan-co-biet-bao-nhieu-du-dinh-nhung-lai-nang-lo.html

Nhận xét