Có những thứ người ta gọi là HOÀI NIỆM… ‍ Bác Jose Ho trải lòng: Mình sưu tầm đư

Có những thứ người ta gọi là HOÀI NIỆM… ‍ Bác Jose Ho trải lòng: Mình sưu tầm đư. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/co-nhung-thu-nguoi-ta-goi-la-hoai-niem-bac-jose-ho-trai-long-minh-suu-tam-du.html

Nhận xét