- ̀ ̛̃ ̣ ̀ ̂ ̛̉ % Để tự tin b

- ̀ ̛̃ ̣ ̀ ̂ ̛̉ % Để tự tin b. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/%cc%9b%cc%83-%cc%a3-%cc%82-%cc%9b%cc%89-de-tu-tin-b.html

Nhận xét