Đêm rồi lặng lẽ ngắm trăng! Miệng cười, mắt sáng phải chăng động lòng? ------- Anh

Đêm rồi lặng lẽ ngắm trăng! Miệng cười, mắt sáng phải chăng động lòng? ------- Anh. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/dem-roi-lang-le-ngam-trang-mieng-cuoi-mat-sang-phai-chang-dong-long-anh.html

Nhận xét