Hôm qua còn đứng nhất Nay đã đứng thứ hai Mai mốt đứng sau ai Làm sao mà t

Hôm qua còn đứng nhất Nay đã đứng thứ hai Mai mốt đứng sau ai Làm sao mà t. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/hom-qua-con-dung-nhat-nay-da-dung-thu-hai-mai-mot-dung-sau-ai-lam-sao-ma-t.html

Nhận xét