“Nghe bà hàng xóm tỉ tê, mẹ mình vội “chốt đơn” máy hút bụi hơn 1 triệu ngay nhưng kết q

"Nghe bà hàng xóm tỉ tê, mẹ mình vội "chốt đơn" máy hút bụi hơn 1 triệu ngay nhưng kết q. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/nghe-ba-hang-xom-ti-te-me-minh-voi-chot-don-may-hut-bui-hon-1-trieu-ngay-nhung-ket-q.html

Nhận xét