Quạt lạnh VEGO FROST i với dung tích lớn 42L, công suất 175W giúp làm mát dài lên đến 10

Quạt lạnh VEGO FROST i với dung tích lớn 42L, công suất 175W giúp làm mát dài lên đến 10. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/quat-lanh-vego-frost-i-voi-dung-tich-lon-42l-cong-suat-175w-giup-lam-mat-dai-len-den-10.html

Nhận xét