Sau 55 ngày bình an, tới 20h ngày 28/1 Việt Nam đã phát hiện 96 ca lây nhiễm Covid-19 tr

Sau 55 ngày bình an, tới 20h ngày 28/1 Việt Nam đã phát hiện 96 ca lây nhiễm Covid-19 tr. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/sau-55-ngay-binh-an-toi-20h-ngay-28-1-viet-nam-da-phat-hien-96-ca-lay-nhiem-covid-19-tr.html

Nhận xét