Thông báo chính thức: Ưu đãi GIẢM 300K khi Pre-order Detroit sẽ kết thúc sau hơn 2 tiếng

Thông báo chính thức: Ưu đãi GIẢM 300K khi Pre-order Detroit sẽ kết thúc sau hơn 2 tiếng. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/thong-bao-chinh-thuc-uu-dai-giam-300k-khi-pre-order-detroit-se-ket-thuc-sau-hon-2-tieng.html

Nhận xét