Xuân này vẫn giống giống xuân xưa Vẫn đang lẻ bóng, vẫn chưa có bồ Tết đến nơi rồi,

Xuân này vẫn giống giống xuân xưa Vẫn đang lẻ bóng, vẫn chưa có bồ Tết đến nơi rồi,. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/xuan-nay-van-giong-giong-xuan-xua-van-dang-le-bong-van-chua-co-bo-tet-den-noi-roi.html

Nhận xét