[MINIGAME] TẾT SAO NÀ? Diễn ra từ 12/02 - 17/02 Năm mới thì phải nhận lì xì đúng

[MINIGAME] TẾT SAO NÀ? Diễn ra từ 12/02 - 17/02 Năm mới thì phải nhận lì xì đúng. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/minigame-tet-sao-na-dien-ra-tu-12-02-17-02-nam-moi-thi-phai-nhan-li-xi-dung.html

Nhận xét